Vlaanderen

Artikel 96 Groeipakketdecreet

Met behoud van de toepassing van specifieke decretale of reglementaire bepalingen wordt de verjaringstermijn door een verzoek of een klacht van een persoon gestuit.

De verjaringstermijn wordt gestuit op de datum van de aangetekende brief, waarvan de postdatum als bewijs geldt of, bij gebrek daaraan, op de datum van het ontvangstbewijs dat de bevoegde uitbetalingsactor onverwijld bezorgt aan de verzoeker of klager.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top