Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 217 Groeipakketdecreet

    Het rechtgevende kind dat de verhoogde kinderbijslag voor wezen ontvangt overeenkomstig deze titel, geeft recht op de maandelijkse leeftijdsbijslagen, vermeld in artikel 212, §1.

    Het rechtgevende kind dat de gewone kinderbijslag voor wezen ontvangt overeenkomstig deze titel, geeft recht op de maandelijkse leeftijdsbijslagen, vermeld in artikel 212.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top