Artikel 224 Groeipakketdecreet

Een rechtgevend kind als vermeld in artikel 8, §2, eerste lid, 4°, heeft recht op een maandelijkse sociale toeslag als vermeld in artikel 222, §1, derde lid, als het kind voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 41 van de Algemene kinderbijslagwet, eerste en tweede streepje.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top