Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 223 Groeipakketdecreet

    Het rechtgevende kind dat recht geeft op een verhoogde kinderbijslag voor wezen als vermeld in artikel 214, §1 of §3, of artikel 215, §2, geeft geen recht op een maandelijkse sociale toeslag.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top