Artikel 223 Groeipakketdecreet

Het rechtgevende kind dat recht geeft op een verhoogde kinderbijslag voor wezen als vermeld in artikel 214, §1 of §3, of artikel 215, §2, geeft geen recht op een maandelijkse sociale toeslag.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top