| Nieuw - Mededeling A/44 - Nieuwe inkomenscategorie in het kader van het recht op een sociale toeslag

Mededeling A/44 van 31 maart 2022 - Nieuwe inkomenscategorie sociale toeslag voor 1- en 2-kindgezinnen

Het Programmadecreet van 16 december 2022 voert in artikel 18, tweede lid van het Groeipakketdecreet van 2018 een nieuwe inkomenscategorie in voor 1- en 2-kindgezinnen waardoor deze kinderen recht geven op een sociale toeslag. Dit treedt in werking op 1 april 2023. In mededeling A/44 worden de voorwaarden toegelicht.

Top