| Nieuw - publicatie beslissingen Geschillencommissie

Volgende beslissingen van de Geschillencommissie zijn raadpleegbaar via GPedia.

 

Nr. 2022/029 d.d. 25.3.2022

 

Opgevoed worden of lessen volgen buiten België - Studies in het buitenland (New York)

 

De Geschillencommissie toetste de notie ‘opgevoed worden of lessen volgen buiten België’ waarbij de ouders argumenteren dat zij hun zoon die in het kader van de specifieke (Joodse) opvoeding studeert in New York, nog steeds opvoeden.

 

Nr. 2022/033 d.d. 8.4.2022

 

Feitelijke gezinsvorming – Mantelzorg – Schooltoeslag – Sociale toeslag

 

De Geschillencommissie toetste de noties samenwoning en feitelijke gezinsvorming waarbij de verzoekster, de moeder, argumenteerde dat zij geen feitelijk gezin vormt met haar vriend, tevens haar mantelzorger.

 

Nr. 2022/037 d.d. 29.4.2022

 

Feitelijk gezinsvorming – Niet gedeelde kosten – goede trouw - Schooltoeslag

 

De Geschillencommissie toetste de notie ‘feitelijke gezinsvorming’ waarbij de moeder de terugvordering van de schooltoeslag betwist omdat haar nieuwe partner niet deelt in de kosten van haar kind uit een vorige relatie. In concreet geval, oordeelde de Geschillencommissie dat een vergissing van de uitbetaler (laattijdig verwerken flux) ten grondslag ligt aan de ten onrechte toegekende schooltoeslag en deze voor de betrokken periode niet kan worden teruggevorderd, uitgaande van de goede trouw van de verzoekster.

 

 

Nr. 2022/039 d.d. 29.04.2022

 

Kadastraal inkomen vreemd gebruik – Vrijstelling eigen woning m.b.t. het verkeerde onroerend goed – Foutieve gegevens Kadaster – Gegevens authentieke bron - Schooltoeslag - Sociale toeslag

 

Na onderzoek stelde de Geschillencommissie vast dat er gerede twijfel bestaat over de actuele gegevens van het Kadaster met een impact voor het bepalen van het kadastraal inkomen vreemd gebruik voor het Groeipakket.

De Geschillencommissie wees de verzoeker er op dat hij daartoe desgewenst een aanvraag tot de FOD Financiën kan richten tot correctie van de actuele gegevens van het Kadaster zowel met het oog op een eventuele herziening op basis van de manuele alarmbelprocedure en/of in elk geval met het oog op een correcte toekomstige automatische rechtentoekenning

Nr. 2022/041 d.d. 29.4.2022

 

Feitelijke gezinsvorming –- Feitelijke gezinsvorming voor de periode voorafgaand aan 01.01.2019 (inwerkingtreding Groeipakketdecreet) - Vonnis arbeidsrechtbank – Verhoogde wezenbijslag

 

De Geschillencommissie toetste de noties ‘samenwoning en feitelijke gezinsvorming’, rekening houdende met alle beschikbare elementen waaronder een vonnis van de rechtbank waarin de feitelijke gezinsvorming werd beoordeeld voor de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Groeipakketdecreet op 1.1.2019.

 

Nr. 2022/045 d.d. 6.5.2022

 

Opgevoed worden of lessen volgen buiten België  - Studies in het buitenland (Dubai) – domicilie in België – Schrapping Rijksregister – Herinschrijving Rijksregister – Feitelijke verblijfplaats – Verblijfsvoorwaarden

 

De Geschillencommissie toetste de verblijfsvoorwaarden inzake het Groeipakket voor een jongere die zich zonder medeweten van de ouders zou uitgeschreven hebben in Vlaanderen om studies aan te vatten in Dubai, en na enige tijd werd heringeschreven op het Vlaamse domicilie.

 

 

 

 

 

Mvg

Ann

Top