Vlaanderen

CO 958 van 13 februari 1974 - Wet van 10 april 1973 waarbij aan de werknemers kredieturen worden toegekend met het oog op hun sociale promotie - Weerslag op de GW (uittreksel)

Tabs

Top