Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 951 van 27 december 1973 - Samenwerking tussen kinderbijslagfondsen en ziekenfondsen - Aangifte van de gevallen van mindervalide kinderen

  Met de omzendbrief C.O. 745 van 18 september 1964, aangevuld door de omzendbrieven C.O. 573 - 779 van 845 van 14 december 1964, 2 september 1965 en 19 december 1968, heeft de Rijksdienst aan de fondsen de onderrichtingen verstrekt met betrekking tot de aangiften aan de ziekenfondsen te verstrekken over het genot van de gezondheidsprestaties voor de volle wezen en voor de kinderen die niet meer schoolplichtig zijn te verzekeren.

  Volgens deze onderrichtingen, maken de fondsen voor 15 november van elk jaar de typegetuigschriften op die bevestigen dat deze kinderen op 31 oktober kinderbijslag genoten.

  Ten einde de sociale aktie van de ziekenfondsen ten aanzien van de minder-validen te versterken, heeft de Rijksdienst aanvaard het voorziene dispositief aan te vullen ten einde op dezelfde datum en in dezelfde voorwaarden de gevallen van al de minder-validen die krachtens de artikelen 47 of 63 G.W. rechtgevend zijn, op te geven.

  Met dit doel, werden de vroegere formulieren in een enkel bijeengebracht dat de gevallen van minder-validen in voormelde categorieën opgeeft en een rubriek uitsluitend voor de minder-validen van minder dan 14 jaar1 voorziet.

  De andere onderrichtingen verstrekt in de vroegere omzendbrieven blijven van toepassing.

  • 1Lezen: beneden 18 jaar.
  Top