Vlaanderen

MO 180 van 28 december 1961 - Kind dat door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid geplaatst is (wet van 20 juli 1961)

Tabs

Top