Vlaanderen

Informatienota 1995/5: - Kinderbijslag voor minderjarigen die worden toevertrouwd aan een internaat van het onderwijs. - Besluit van de Vlaamse Executieve dd. 17 juli 1991, houdende organisatie en werkwijze van de comités voor bijzondere jeugdzorg, van de sociale diensten voor de bijzondere jeugdbijstand en van de administratieve secretariaten ten behoeve van de comités voor bijzondere jeugdzorg (B.S. 17 oktober 1991).

Tabs

Top