Vlaanderen

22 januari 1952 - Koninklijk Besluit ter uitvoering van artikel 41, lid 2, e, van de geordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 31.1.1952)

Tabs

Top