Vlaanderen

4 april 1991 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3bis van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, houdende de vaststelling van bedragen die bij wijze van voorschot worden betaald (BS 5.7.1991)

Tabs

Top