10 juli 1990 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 1.9.1990)

    Opgeheven vanaf 1.1.2015 - Wet van 04.04.2014, art. 150 (B.S. 05.05.2014)

    De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 150 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 01.01.2015, heeft de vorige versie van K.B. van 10 juli 1990 opgeheven die van toepassing bleef ten aanzien van de werknemers die voor 01.01.1999 in dienst zijn getreden.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top