Vlaanderen

18 januari 2000 - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die bevoegd zijn om te beslissen over de aanvragen om afwijkingen inzake kinderbijslag (BS 4.2.2000)

Tabs

Top