Vlaanderen

Ministerieel besluit van 25 maart 2019 houdende nadere regels over de controles door de gezinsinspecteurs, de preventieve opschorting van betaling van toelagen en de organisatie van het antifraudebeleid met het oog op de handhaving van de regelgeving betreffende de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S. 21.05.2019)

tabs

Top