Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Ministerieel besluit van 21 december 2022 tot benoeming van de leden van de commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan en tot vaststelling van het presentiegeld (B.S. 13.02.2023)

  Bij besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 21 december 2022 wordt bepaald:

  Artikel 1. (01.01.2023 - ...)

  De volgende personen worden benoemd tot leden van de geschillencommissie, vermeld in artikel 104 van het Groeipakketdecreet van 2018:

  1. de heer Herman Verlinden als voorzitter, met als plaatsvervanger de heer Luk Van Assche;
  2. mevrouw Linda Aerts, met als plaatsvervanger de heer Ignace Lambert, op voordracht van het agentschap Opgroeien regie;
  3. mevrouw Rita Louwagie, met als plaatsvervanger mevrouw An Himschoot, op voordracht van de uitbetalingsactor INFINO VLAANDEREN vzw, met maatschappelijke zetel aan de Diestsepoort 1, 3000 Leuven, en ondernemingsnummer 0685.540.471;
  4. de heer Maarten Vankeersbilck, met als plaatsvervanger mevrouw Gaëlle Cuvelier, op voordracht van de uitbetalingsactor vzw KidsLife Vlaanderen, met maatschappelijke zetel aan de Sint-Clarastraat 48bis, 8000 Brugge, en ondernemingsnummer 0687.467.902;
  5. mevrouw Nele De Blauwe, met als plaatsvervanger de heer Peter Keustermans, op voordracht van de uitbetalingsactor vzw My Family, met maatschappelijke zetel aan de Brouwersvliet 4 bus 3, 2000 Antwerpen, en ondernemingsnummer 0683.590.375;
  6. mevrouw Renata Sterken, met als plaatsvervanger mevrouw May-Li Marchand, op voordracht van de uitbetalingsactor Parentia Vlaanderen vzw, met maatschappelijke zetel aan de Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel, en ondernemingsnummer 0686.764.255;
  7. mevrouw Anja Hellemans, met als plaatsvervanger de heer Jürgen Poels, op voordracht van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid.

  Artikel 2. (01.01.2023 - ...)

  De benoeming tot lid van de geschillencommissie, vermeld in artikel 1, geldt overeenkomstig artikel 105, §1, van het Groeipakketdecreet van 2018 voor een hernieuwbare periode van vier jaar. Die periode begint op 1 januari 2023.

  Artikel 3. (01.01.2023 - ...)

  Het presentiegeld voor de voorzitter en de deskundigen van de commissie, vermeld in artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 betreffende de oprichting van een commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan, wordt vastgelegd op 100 euro per vergadering.

  Artikel 4. (01.01.2023 - ...)

  Het besluit van 31 januari 2019 tot benoeming van de leden van de commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan en tot vaststelling van het presentiegeld wordt opgeheven.

  Artikel 5. (01.01.2023 - ...)

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

  De samenstelling van de geschillencommissie wordt bij ministeriële besluiten vastgelegd. 

  Ministeriële besluiten

  19 september 2022 - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 januari 2019 tot benoeming van de leden van de commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan en tot vaststelling van het presentiegeld (B.S. 04.10.2022)

  26 april 2022 - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 januari 2019 tot benoeming van de leden van de commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan en tot vaststelling van het presentiegeld (B.S. 08.06.2022)

  5 december 2019 - Ministerieel besluit tot wijziging van van het ministerieel besluit van 31 januari 2019 tot benoeming van de leden van de commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan en tot vaststelling van het presentiegeld (B.S. 20.12.2019)

  9 april 2019 - Ministerieel besluit tot wijziging van van het ministerieel besluit van 31 januari 2019 tot benoeming van de leden van de commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan en tot vaststelling van het presentiegeld (B.S. 18.06.2019)

  31 januari 2019 - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan en tot vaststelling van het presentiegeld (B.S. 18.06.2019)

   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top