Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

E/10 van 16 februari 2023 - Nieuwe bedragen kinderbijslag in Tsjechië

  E/10 - Mededeling van het VUTG

  16 februari 2023

  Betreft: Nieuwe bedragen kinderbijslag in Tsjechië

   

  1. Algemeen

  Het Ministerie van Werkgelegenheid en Arbeid in Tsjechië deelt mee dat het bedrag van de kinderbijslag per kind vanaf 1 januari 2023 is verhoogd. De verhoging van 200 CZK (+/- € 8,50) geldt voor alle leeftijdsgroepen, ook voor wie een sociale toeslag ontvangt.

  Vanaf 1 januari 2023 zijn volgende wijzigingen ingevoerd:

  • Het basisbedrag van de kinderbijslag is:
   • 830 CZK (+/- € 34,75) voor kinderen jonger dan 6 jaar;
   • 970 CZK (+/- € 40,60) voor kinderen van 6 tot 15 jaar;
   • 1.080 CZK (+/- € 45,20) voor jongeren van 15 tot 26 jaar.
  • De kinderbijslag voor kinderen met een sociale toeslag is:
   • 1.330 CZK (+/- € 55,65) voor kinderen jonger dan 6 jaar;
   • 1.470 CZK (+/- € 61,50) voor kinderen van 6 tot 15 jaar;
   • 1.580 CZK (+/- € 66,10) voor jongeren van 15 tot 26 jaar.

  De nieuwe bedragen worden voor het eerst aan de aanvragers betaald in februari 2023, voor de maand januari 2023.

  2. Impact

  Gelieve vanaf 1 januari 2023 rekening te houden met de gewijzigde kinderbijslagbedragen bij het bepalen van een veilig voorschot met Tsjechië. Er dienen geen terugvorderingen opgemaakt te worden van reeds toegekende bedragen aan veilig voorschot. Te hoge veilige voorschotten die reeds werden toegekend kunnen verrekend worden in het veilig voorschot voor toekomstige maanden of bij het bepalen van de verschilbetaling bij ontvangst van de definitieve bedragen.

  3. Vragen

  Vragen betreffende deze mededeling kunnen gericht worden aan advies@vutg.be, met vermelding van de titel van deze mededeling in het onderwerp van uw mail.

  Datum van afkondiging
  Top