Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

E/9 van 16 februari 2023 - Nieuwe bedragen kinderbijslag in Denemarken

  E/9 - Mededeling van het VUTG

  16 februari 2023

  Betreft: Nieuwe bedragen kinderbijslag in Denemarken

   

  1. Algemeen

  Udbetaling – Danmark deelt mee dat in het eerste kwartaal van 2023 voor elk kind een extra betaling van 660 DDK (+/- € 88,71) zal worden uitbetaald.

  Het bedrag wordt betaald als onderdeel van het “Wintersteunpakket” onder de volgende voorwaarden:

  • Gezinnen die kinderbijslag ontvangen (børneydelse 0-14 jaar) zullen 660 DDK ontvangen op 20 januari 2023.
  • Gezinnen die bijslag voor jongeren ontvangen (ungeydelse 15-18 jaar), zullen respectievelijk op 20 januari, 20 februari en 20 maart 2023, 220 DKK ontvangen.
  • Gezinnen met kinderen die overgaan van kinderbijslag naar bijslag voor jongeren omdat ze in januari of februari 15 jaar worden, ontvangen 440 DKK of 220 DKK op 20 januari, 20 februari, 20 maart 2023, afhankelijk van de datum waarop het kind 15 wordt. In totaal zal 660 DKK worden uitbetaald.
  • Vanaf 1 januari 2023 worden de normale kinderbijslagbedragen verhoogd door de inflatie, maar over deze verhoging is momenteel nog geen beslissing genomen.
  • Het recht op bijkomende kinderbijslag volgt het normale recht:
   • Gezinnen moeten voldoen aan de voorwaarden voor de betaling van kinderbijslag en bijslag voor jongeren om in aanmerking te komen voor de verhoging. De begunstigden van bijslag voor jongeren moeten aan het begin van respectievelijk januari, februari of maart aan de voorwaarden voldoen. Later opgebouwde rechten geven geen aanleiding tot de verhoging.
   • Als de uitkering met terugwerkende kracht wordt toegekend (meestal voor samenloopdossiers in toepassing van VO 883/2004), wordt de verhoging wel betaald.
   • Ook worden de regels inzake de kwalificatieperiode gevolgd. Dit betekent dat buitenlanders pas na 6 jaar verblijf of tewerkstelling in Denemarken recht hebben op de volledige bedragen aan gezinsbijslagen. Elk half jaar minder dan 6 jaar geeft recht op slechts een percentage van de volledige bijslagen.
   • Als de rechthebbende ouder een hoog gezinsinkomen heeft (momenteel 882.100 DDK of ongeveer € 111.306), worden de gezinsbijslagen verlaagd.
   • De gezinsbijslagen worden evenredig verlaagd als het kind in het eerste kwartaal van 2023 18 jaar wordt.

  De bedragen zijn momenteel:

  Prestaties

  Leeftijd

  Bedrag in DDK

  Bedrag in euro

  Periodiciteit

  Kinderbijslag

  0-2 jaar

  4.746

  637,91

  driemaandelijks

  Kinderbijslag

  3-6 jaar

  3.756

  504,85

  driemaandelijks

  Kinderbijslag

  7-14 jaar

  2.955

  397,18

  driemaandelijks

  Bijslag voor jongeren

  15-18 jaar

  985

  132,39

  maandelijks

  Bijslag voor eenoudergezinnen

  Per kind

  1.558

  209,41

  driemaandelijks

  Extra bijslag voor eenoudergezinnen

  Per kind

  1.588

  213,44

  driemaandelijks

  Kinderbijslag voor gezinnen met meerdere kinderen

  Per kind, behalve voor het eerste kind

  2.572

  345,70

  driemaandelijks

  Kinderbijslag voor halfwezen

   

  4.500

  604,89

  driemaandelijks

  Kinderbijslag voor volle wezen

   

  9.000

  1.209,70

  driemaandelijks

  2. Impact 

  Gelieve vanaf 1 januari 2023 rekening te houden met de gewijzigde kinderbijslagbedragen bij het bepalen van een veilig voorschot met Denemarken. Er dienen geen terugvorderingen opgemaakt te worden van reeds toegekende bedragen aan veilig voorschot. Te hoge veilige voorschotten die reeds werden toegekend kunnen verrekend worden in het veilig voorschot voor toekomstige maanden of bij het bepalen van de verschilbetaling bij ontvangst van de definitieve bedragen.

  3. Vragen

  Vragen betreffende deze mededeling kunnen gericht worden aan advies@vutg.be, met vermelding van de titel van deze mededeling in het onderwerp van uw mail.

  Datum van afkondiging
  Top