Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

E/8 van 16 februari 2023 - Nieuwe bedragen kinderbijslag in Duitsland

  E/8 - Mededeling van het VUTG

  16 februari 2023

  Betreft: Nieuwe bedragen kinderbijslag in Duitsland

   

  1. Algemeen

  De Familienkasse – Direktion van de Bundesagentur für Arbeit deelt mee dat het bedrag van de kinderbijslag vanaf 1 januari 2023 is verhoogd tot € 250,00 per kind.

  Bovendien verdwijnt vanaf 1 januari 2023 het verschil op basis van geboorterang. De kinderbijslag is vanaf dan even hoog voor alle kinderen, ongeacht hun geboorterang.

  De bedragen van de bijkomende uitkeringen die als gezinsbijslag worden gekwalificeerd, zijn voor 2023 nog niet bekend.

  2. Impact

  Gelieve vanaf 1 januari 2023 rekening te houden met de gewijzigde kinderbijslagbedragen bij het bepalen van een veilig voorschot met Duitsland. Er dienen geen terugvorderingen opgemaakt te worden van reeds toegekende bedragen aan veilig voorschot. Te hoge veilige voorschotten die reeds werden toegekend kunnen verrekend worden in het veilig voorschot voor toekomstige maanden of bij het bepalen van de verschilbetaling bij ontvangst van de definitieve bedragen.

  3. Vragen

  Vragen betreffende deze mededeling kunnen gericht worden aan advies@vutg.be, met vermelding van de titel van deze mededeling in het onderwerp van uw mail.

  Datum van afkondiging
  Top