Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

E/1 van 17 juli 2020 - Omrekeningskoersen van de munteenheden

  E/1 - Mededeling van het VUTG

  17 juli 2020 

  Betreft: Omrekeningskoersen van de munteenheden

   

   

  Bijgevoegd vindt u de omrekeningskoersen van de munteenheden van de lidstaten die niet deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie (E.M.U.), voor de periode juli, augustus en september 2020, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie nr. C 172 van 20 mei 2020, door de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de Sociale Zekerheid van migrerende werknemers.

  De regels voorzien in artikel 107 van Verordening (EEG) 574/72 blijven van toepassing voor de omrekening van munteenheden tussen twee lidstaten waarvan er één niet tot de E.M.U. is toegetreden.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top