E/2-1 van 24 februari 2023 - Nieuwe bedragen kinderbijslag in Noorwegen

  E/2-1 - Mededeling van het VUTG

  24 februari 2023

  Betreft: Nieuwe bedragen kinderbijslag in Noorwegen

   

  1. Algemeen

  De Nye arbeids- og velferdsetaten - Directorate of labour and Welfare van Noorwegen (NAV) heeft ons de nieuwe bedragen van de maandelijkse kinderbijslag meegedeeld.

  Vanaf 1 maart 2023 zijn volgende bedragen van kracht:

  Omschrijving

  Nieuw maandelijks bedrag

  Kinderbijslag voor kinderen van 0-5 jaar

  NOK 1.723

  Kinderbijslag voor kinderen van 6-18 jaar

  NOK 1.083

  Verhoogde kinderbijslag voor alleenstaande ouders

  NOK 2.489

  Peutertoeslag (voor alleenstaande ouders met kinderen tussen 0-3 jaar)

  NOK 678

  2. Impact 

  Gelieve vanaf 1 maart 2023 rekening te houden met de gewijzigde kinderbijslagbedragen bij het bepalen van een veilig voorschot met Noorwegen.

  3. Vragen

  Vragen betreffende deze mededeling kunnen gericht worden aan advies@vutg.be, met vermelding van de titel van deze mededeling in het onderwerp van uw mail.

  Datum van afkondiging
  Top