Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

E/2-1 van 24 februari 2023 - Nieuwe bedragen kinderbijslag in Noorwegen

  E/2-1 - Mededeling van het VUTG

  24 februari 2023

  Betreft: Nieuwe bedragen kinderbijslag in Noorwegen

   

  1. Algemeen

  De Nye arbeids- og velferdsetaten - Directorate of labour and Welfare van Noorwegen (NAV) heeft ons de nieuwe bedragen van de maandelijkse kinderbijslag meegedeeld.

  Vanaf 1 maart 2023 zijn volgende bedragen van kracht:

  Omschrijving

  Nieuw maandelijks bedrag

  Kinderbijslag voor kinderen van 0-5 jaar

  NOK 1.723

  Kinderbijslag voor kinderen van 6-18 jaar

  NOK 1.083

  Verhoogde kinderbijslag voor alleenstaande ouders

  NOK 2.489

  Peutertoeslag (voor alleenstaande ouders met kinderen tussen 0-3 jaar)

  NOK 678

  2. Impact 

  Gelieve vanaf 1 maart 2023 rekening te houden met de gewijzigde kinderbijslagbedragen bij het bepalen van een veilig voorschot met Noorwegen.

  3. Vragen

  Vragen betreffende deze mededeling kunnen gericht worden aan advies@vutg.be, met vermelding van de titel van deze mededeling in het onderwerp van uw mail.

  Datum van afkondiging
  Top