Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

E/5 van 6 januari 2020 - EESSI

  E/5 - Mededeling van het VUTG

  6 januari 2020

  Betreft: EESSI

   

   

  In het kader van de uniformisering en modernisering van de gegevensuitwisseling tussen lidstaten, heeft de Europese Commissie een elektronisch systeem van gegevensuitwisseling opgericht voor alle takken van de sociale zekerheid: EESSI1 .

  Dit project vindt zijn juridische gronden, vanaf 1 mei 2010, in volgende Europese Verordeningen:

  • Verordening (EU) 883/2004 (titel V – artikel 78)
  • Toepassingsverordening (EU) 987/2009 (titel V – artikel 98)

  Alle socialezekerheidsinstellingen moeten het nodige doen om dit project te implementeren op hun eigen niveau.

  Het systeem is in werking getreden op 2 juli 2019. De Belgische instellingen zijn gebonden om in dit systeem te stappen voor 1 januari 2020.

  Elke socialezekerheidsinstelling heeft de kans gekregen om een eigen nationale applicatie te ontwikkelen, of de applicatie te gebruiken die in Webservice wordt aangeboden door de Europese Commissie, nl. RINA2 . Binnen de sector van de Gezinsbijslagen werd gekozen voor RINA.

  De testen in RINA worden momenteel uitgevoerd en elke uitbetalingsactor, zowel privaat als openbaar, nemen hieraan deel.

  Naar aanleiding van deze testen en een programmeerfout in RINA, die bekend is bij de Europese Commissie, heeft de Raad van Bestuur van Orint beslist om de toegang tot EESSI met de RINA-applicatie uit te stellen tot 6 april 2020.

  De Europese Commissie werd inmiddels op de hoogte gebracht en kent het belang en de hoogdringendheid om deze programmeerfout op te lossen zodat alle functies van RINA kunnen gebruikt worden.

  U kan al uw vragen m.b.t. het programma EESSI sturen naar het volgende e-mailadres: EESSI@orint.be.

  • 1Electronic Exchange of Social Security Information
  • 2Reference Implementation for National Application
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top