E/4 van 18 juli 2019 - Adreswijziging verbindingsorgaan in Kroatië

E/4 - Mededeling van het VUTG

18 juli 2019

Betreft: Adreswijziging verbindingsorgaan in Kroatië

 

 

Het Hrvatski Zavod za Mirovinsko Osiguranje - Središnja služba (Kroatisch Instituut voor Pensioenverzekering – Centrale dienst) deelt mee dat de afdeling bevoegd voor het onderzoek van de gezinsbijslagdossiers in het kader van de EU-regels betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels van adres veranderd is.

Voortaan moeten alle formulieren voor de gegevensuitwisseling van de gezinsbijslagen en de briefwisseling met betrekking tot de individuele gezinsbijslagdossiers naar het volgende adres verzonden worden:

Hrvatski Zavod za Mirovinsko Osiguranje
Podrucna sluzba u Zagrebu
A.Zaje 44
10000 Zagreb
Hrvatska

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top