Vlaanderen

E/4 van 18 juli 2019 - Adreswijziging verbindingsorgaan in Kroatië

Mededeling van het VUTG van 18 juli 2019 - Europese verordening - 4

Betreft: Adreswijziging verbindingsorgaan in Kroatië

 

Het Hrvatski Zavod za Mirovinsko Osiguranje - Središnja služba (Kroatisch Instituut voor Pensioenverzekering – Centrale dienst) deelt mee dat de afdeling bevoegd voor het onderzoek van de gezinsbijslagdossiers in het kader van de EU-regels betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels van adres veranderd is.

Voortaan moeten alle formulieren voor de gegevensuitwisseling van de gezinsbijslagen en de briefwisseling met betrekking tot de individuele gezinsbijslagdossiers naar het volgende adres verzonden worden:

Hrvatski Zavod za Mirovinsko Osiguranje Podrucna sluzba u Zagrebu A.Zaje 44 10000 Zagreb Hrvatska

Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Meegedeeld via mail van 22 juli 2019 - gericht aan de uitbetalingsactoren - officiële publicatie
Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top