Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

E/4 van 18 juli 2019 - Adreswijziging verbindingsorgaan in Kroatië

  E/4 - Mededeling van het VUTG

  18 juli 2019

  Betreft: Adreswijziging verbindingsorgaan in Kroatië

   

   

  Het Hrvatski Zavod za Mirovinsko Osiguranje - Središnja služba (Kroatisch Instituut voor Pensioenverzekering – Centrale dienst) deelt mee dat de afdeling bevoegd voor het onderzoek van de gezinsbijslagdossiers in het kader van de EU-regels betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels van adres veranderd is.

  Voortaan moeten alle formulieren voor de gegevensuitwisseling van de gezinsbijslagen en de briefwisseling met betrekking tot de individuele gezinsbijslagdossiers naar het volgende adres verzonden worden:

  Hrvatski Zavod za Mirovinsko Osiguranje
  Podrucna sluzba u Zagrebu
  A.Zaje 44
  10000 Zagreb
  Hrvatska

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top