Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/29 van 1 oktober 2021 - Uitbetaling pleegzorgtoeslag bij een combinatieplaatsing: pleegzorg - verblijf voorziening: nieuw bericht

  A/29 - Mededeling van het VUTG

  1 oktober 2021

  Betreft: Uitbetaling pleegzorgtoeslag bij een combinatieplaatsing:

  pleegzorg - verblijf voorziening: nieuw bericht

   

  Situering

  Op 29 juli 2021 heeft Jeugdhulp de rondzendbrief Groeipakket pleegzorg in combinatie met aanbod verblijf binnen en buiten Opgroeien opgemaakt. Op 30 juli 2021 heeft Jeugdhulp een toelichting bij deze rondzendbrief, voor de uitbetalers van het Groeipakket, opgesteld.
  Deze toelichting voorziet onder andere in een nieuw bericht info uitbetaling pleegzorgtoeslag in geval van combinatie pleegzorg en plaatsing in een voorziening (hierna: info uitbetaling pleegzorgtoeslag) vanaf 1 oktober 2021.

  Deze mededeling zal, n.a.v. de introductie van het nieuw bericht, enkele aandachtspunten opsommen. Hierdoor wordt de correcte verwerking van het dossier verzekerd.

  Inhoud

  Het gaat om de onderstaande aandachtspunten:

  nieuw bericht: info uitbetaling pleegzorgtoeslag:

  • dit bericht heeft enkel gevolgen voor de pleegzorgtoeslag. Het bericht wordt enkel gebruikt om de pleegzorgtoeslag, bij een combinatieplaatsing: pleegzorg – verblijf voorziening, zo snel mogelijk aan de juiste begunstigde toe te kennen;
  • dit bericht: 

       ° is geen plaatsingsbericht (D227);

       ° wordt niet gebruikt voor de verdeelsleutel 1/3de – 2/3de bij de gezinsbijslagen voor rechtgevende kinderen geplaatst in een instelling;

  • van in de maand waarin het bericht info uitbetaling pleegzorgtoeslag de uitbetaler bereikt, wordt de pleegzorgtoeslag betaald aan de persoon die aangeduid werd in het bericht1 ;
  • dit bericht wordt via dezelfde weg overgemaakt als de D227. Namelijk, via e-mail (vanuit Jeugdhulp, plaatsingen@opgroeien.be) naar de uitbetaler op basis van een voorafgaande raadpleging van het Vlaams Kadaster Groeipakket om de bevoegde uitbetaler te bepalen.

  verdeelsleutel 1/3de – 2/3de:

  • na ontvangst van de D227 wordt de verdeelsleutel 1/3de – 2/3de toegepast;
  • de regels over de toepassing (begin en einde) van de verdeelsleutel 1/3de – 2/3de gelden. Deze regels werden opgenomen in de Toelichtingsnota 16 van 2 oktober 2020 - Plaatsing in een instelling;
  • vervolgens voegt de uitbetaler de persoon zoals aangeduid in het bericht info uitbetaling pleegzorgtoeslag toe als perspectiefzoekend/perspectiefbiedend.

  GPA:

  • de maand waarin de uitbetaler het bericht info uitbetaling pleegzorgtoeslag ontvangt: pleegzorgtoeslag uitbetalen aan diegene die op het bericht info uitbetaling pleegzorgtoeslag staat onder het systeem ‘forfaitaire begunstigde’ in het huidige dossier;
  • als de uitbetaler een D227 ontvangt, legt die de persoon die (al dan niet) aangeduid staat op de D227 aan als begunstigde voor het 1/3de, overeenkomstig Toelichtingsnota 16 van 2 oktober 2020 - Plaatsing in een instelling. De persoon die aangeduid staat op het bericht info uitbetaling pleegzorgtoeslag die geeft men de pleegzorgtoeslag, perspectiefzoekend of perspectiefbiedend zoals aangeduid op dat bericht.

  Algemene informatie:

  • bij vragen over plaatsingen/plaatsingsbericht (D227) wordt contact opgenomen, vanuit de SPOC-adressen, met plaatsingen@opgroeien.be;
  • bij vragen over pleegplaatsing/bericht info uitbetaling pleegzorgtoeslag wordt contact opgenomen met de provinciale organisatie voor pleegzorg. De coördinaten (e-mail, telefoon en postadres) werden opgenomen in dat bericht.

   

  • 1 Bij wijziging begunstigde: de maand volgend conform Toelichtingsnota 12 van 24 oktober 2019 - Plaatsing in pleeggezin - Pleegzorgtoeslag en forfaitaire pleegzorgbijslag: 8.3. Gecombineerde plaatsing in een instelling en pleeggezin.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top