Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Toelichtingsnota 17 - Bijlage van 1 december 2020 - Praktische toepassing

   

  Inhoudstafel

  1. Praktische toepassing – aanduiding begunstigde(n), betaling, inkomstenkern, gezinsgrootte

  1.1. De adoptant(en) is/zijn nog geen begunstigde voor andere kinderen

  1.1.1. Een kind wordt geadopteerd door één adoptant
  • Volle en gewone adoptie: bij adoptie van een kind door één adoptant, wordt de adoptant de enige begunstigde voor het startbedrag adoptie en de gezinsbijslagen
  • Plusouderadoptie: bij plusouderadoptie wordt de adoptant samen met de andere ouder waarmee hij gehuwd is, begunstigde voor de gezinsbijslagen (en enige begunstigde voor het eventuele startbedrag adoptie). 

  Opgelet: Het startbedrag adoptie kan niet toegekend worden als er binnen het gezin voor hetzelfde kind al kraamgeld, de adoptiepremie of een startbedrag geboorte werd toegekend aan de adoptant(en), zijn/haar echtgeno(o)t(e) of de persoon1  met wie hij/zij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt of indien hij/zij op het moment waarop de uitbetaling gebeurde gehuwd was, wettelijk samenwoonde of een feitelijk gezin vormde met de persoon die de bijslagtrekkende was van deze uitkering.

   

  Adoptie door 1 persoon

  Plusouderadoptie

  Begunstigde(n)

  de adoptant

  adoptant en andere ouder waarmee adoptant gehuwd is

  Betaling startbedrag adoptie en basisbedrag

  op een rekeningnummer van de adoptant

  • Startbedrag: aan de adoptant
  • Basisbedrag: op een door de begunstigden gekozen rekeningnummer (of bij onenigheid of gebrek aan keuze aan de jongste)

  Inkomstenkern

  de adoptant en zijn eventuele partner

  Adoptant en andere ouder

  (Indien de begunstigden gescheiden leven, vormen zij elk apart een inkomstenkern met een eventuele partner)

  Betaling sociale toeslag

  100% op een rekeningnummer van de adoptant

  100% aan de begunstigdenkern

  (Bij scheiding: beiden voor elk de helft op een eigen gekozen rekeningnummer)

  Bevoegde uitbetalingsactor: zie Mededeling A/18.

  1.1.2. Een kind wordt geadopteerd door 2 adoptanten

  Bij de adoptie van een kind door twee adoptanten, worden beide adoptanten begunstigden voor het startbedrag adoptie en de gezinsbijslagen.

  Begunstigde(n)

  beide adoptanten

  Betaling startbedrag adoptie en basisbedrag

  op een rekeningnummer naar keuze van de adoptanten. Bij gebrek of onenigheid, aan de jongste

  Inkomstenkern

  beide adoptanten

  (Indien de adoptanten gescheiden leven, vormen zij elk apart een inkomstenkern met een eventuele partner)

  Betaling sociale toeslag

  100% aan de begunstigdenkern

  (Bij scheiding: beiden voor elk de helft op een eigen gekozen rekeningnummer)

  Bevoegde uitbetalingsactor: zie Mededeling A/18.

  1.2. De adoptant(en) is/zijn al begunstigde voor andere kinderen

  1.2.1. De adoptant is enige begunstigde voor andere kinderen

  Als de adoptant al enige begunstigde is voor andere kinderen, dan wordt het geadopteerd kind toegevoegd aan het dossier van de andere kinderen.

  Voorbeeld
  Situatie:
  Ann is de enige begunstigde voor haar kinderen Bo en Lode (de vader is niet gekend).
  Op 16.04.2020 adopteert zij Bart die vanaf dan ook deel uitmaakt van haar gezin.
  Conclusie:
  Ann wordt enige begunstigde voor alle kinderen. het kind Bart wordt als kind toegevoegd in het dossier van Bo en Lode.niet toegekend worden.
  Toepassing: 

   

  Voor de adoptie

  Vanaf de adoptie

  Begunstigde(n)

  Ann voor Bo en Lode

  Ann voor Bo, Lode en Bart

  Betaling basisbedrag

  Ann

  Ann (ook voor het startbedrag adoptie)

  Inkomstenkern

  Ann (+ partner)

  Ann (+ partner)

  Betaling sociale toeslag

  100% aan Ann

  100% aan Ann

  Gezinsgrootte

  2 kinderen

  3 kinderen

  Bevoegde uitbetalingsactordegene die reeds bevoegd is voor de andere kinderen van dezelfde adoptant, tenzij de adoptant een expliciete keuze maakt voor een andere uitbetalingsactor.

  1.2.2. De adoptant is samen met een andere persoon begunstigde voor andere kinderen

  Indien de adoptant alleen een kind adopteert en deze al samen met een andere persoon begunstigde is voor andere kinderen, dan wordt de adoptant enige begunstigde voor het geadopteerd kind in een nieuw begunstigdendossier.

  Voorbeeld 1
  Situatie:
  Marie is samen met Peter begunstigde voor hun 2 kinderen, Maarten en Lies. Marie en Peter zijn gescheiden en er is sprake van gelijk verdeelde huisvesting.
  Op 16.09.2020 adopteert Marie het kind Shari.
  Conclusie:
  Er ontstaat een begunstigdendossier voor het kind Shari met Marie als enige begunstigde. In het dossier van de kinderen Maarten en Lies verandert er niets op het vlak van begunstigde(n).
  Toepassing:

   

  Voor Maarten en Lies (zowel voor als na de adoptie)

  Voor Shari vanaf de adoptie

  Begunstigde(n)

  Marie en Peter

  Marie

  Betaling basisbedrag

  Op een rekening naar keuze of bij gebrek of onenigheid aan de jongste

  Marie (ook voor het startbedrag adoptie)

  Inkomstenkern

  Marie (+ partner)

  Peter (+ partner)

  Marie (+ partner)

  Betaling sociale toeslag

  50% aan Marie

  50% aan Peter

  100% aan Marie

  Gezinsgrootte

  Voor de adoptie:

  Zowel voor Marie en Peter: 2 kinderen

  Vanaf de adoptie:

  Marie: 3 kinderen

  Peter: 2 kinderen

  3 kinderen

   

  Bevoegde uitbetalingsactor: zie Mededeling A/18. De uitbetalingsactor bevoegd voor het dossier van Maarten en Lies blijft dezelfde.

  Voorbeeld 2
  Situatie:
  Laura is moeder van 3 kinderen. Zij vormt voor het oudste kind, Karo, een begunstigdenkern met de vader, Koen.
  Voor de jongste kinderen (Louis en Sam) vormt zij een begunstigdenkern met de vader, Thomas.
  Op 18.05.2020 adopteert Laura het kind Milan.
  Conclusie:
  Er ontstaat een begunstigdendossier voor het kind Milan met Laura als enige begunstigde. In de dossiers van de kinderen Karo, Louis en Sam verandert er niets op het vlak van begunstigde(n).
  Toepassing:

   

  Voor Karo (zowel voor als na de adoptie)

  Voor Louis en Sam (zowel voor als na de adoptie)

  Voor Milan (vanaf de adoptie)

  Begunstigde(n)

  Laura en Koen

  Laura en Thomas

  Laura

  Betaling basisbedrag

  Op een rekening naar keuze of bij gebrek of onenigheid aan de jongste

  Op een rekening naar keuze of bij gebrek of onenigheid aan de jongste

  Laura (ook voor het startbedrag adoptie)

  Inkomstenkern

  Laura (+ partner)

  Koen (+ partner)

  Laura (+ partner)

  Thomas (+ partner)

  Laura (+ partner)

  Betaling sociale toeslag

  50% aan Laura

  50% aan Koen

  50% aan Laura

  50% aan Thomas

  100% aan Laura

  Gezinsgrootte

  Voor de adoptie:

  Laura: 3 kinderen

  Koen: 1 kind

  Vanaf de adoptie:

  Laura: 4 kinderen

  Koen: 1 kind

  Voor de adoptie:

  Laura: 3 kinderen

  Thomas: 2 kinderen

  Vanaf de adoptie:

  Laura: 4 kinderen

  Thomas: 2 kinderen

  4 kinderen

   

  Bevoegde uitbetalingsactor: zie Mededeling A/18. De uitbetalingsactoren bevoegd voor het dossier van Karo en het dossier van Louis en Sam blijven dezelfde.

  Voorbeeld 3 - variant op voorbeeld 2
  Situatie:
  Laura is voor het kind Karo enige begunstigde.
  Conclusie:
  Het geadopteerd kind Milan wordt vanaf 01.05.2020 als kind toegevoegd in het dossier van Karo.
  Toepassing:

   

  Voor Karo en Milan vanaf de adoptie

  Voor Louis en Sam (zowel voor als na de adoptie)

  Begunstigde(n)

  Laura

  Laura en Thomas

  Betaling basisbedrag

  Laura

  Op een rekening naar keuze of bij gebrek of onenigheid aan de jongste

  Inkomstenkern

  Laura (+ partner)

   

  Laura (+ partner)

  Thomas (+ partner)

  Betaling sociale toeslag

  100% aan Laura

  50% aan Laura

  50% aan Thomas

  Gezinsgrootte

  4 kinderen

   

  Voor de adoptie:

  Laura: 3 kinderen

  Thomas: 2 kinderen

  Vanaf de adoptie:

  Laura: 4 kinderen

  Thomas: 2 kinderen

  Bevoegde uitbetalingsactor: degene die reeds bevoegd was voor het dossier van Karo zal ook bevoegd worden voor het geadopteerde kind Milan. De uitbetalingsactor bevoegd voor het dossier van Louis en Sam blijft dezelfde. Indien er een expliciete keuze wordt gemaakt voor een nieuwe uitbetalingsactor, zal deze bevoegd worden overeenkomstig Mededeling A/18.

  1.2.3. De adoptanten zijn samen begunstigden voor gemeenschappelijke kinderen

  Indien de adoptie gebeurt door twee adoptanten die al samen begunstigden zijn voor gemeenschappelijke kinderen of kinderen die zij gezamenlijk opvoeden, dan wordt het geadopteerd kind toegevoegd aan het bestaande dossier.

  Voorbeeld
  Situatie:
  Vanessa en Karel hebben 2 kinderen, Hanne en Sofie, en zijn samen begunstigden. Zij adopteren samen het kind Leslie.
  Conclusie:
  Vanessa en Karel worden samen begunstigden voor Leslie. Het geadopteerd kind Leslie wordt als kind toegevoegd in het dossier van Hanne en Sofie.
  Toepassing:

   

  Voor Hanne en Sofie voor de adoptie

  Voor Hanne, Sofie en Leslie vanaf de adoptie

  Begunstigde(n)

  Vanessa en Karel

  Vanessa en Karel

  Betaling basisbedrag

  Op een rekening naar keuze of bij gebrek of onenigheid aan de jongste

  Op een rekening naar keuze of bij gebrek of onenigheid aan de jongste

  Inkomstenkern

  Vanessa en Karel

  Vanessa en Karel

  Betaling sociale toeslag

  100% aan de begunstigdenkern

  100% aan de begunstigdenkern

  Gezinsgrootte

  2 kinderen

  3 kinderen

  Bevoegde uitbetalingsactor: de uitbetalingsactor die bevoegd was voor het dossier van Hanne en Sofie blijft ook na de adoptie bevoegd, tenzij de begunstigden een expliciete keuze maken voor een nieuwe uitbetalingsactor.

  1.2.4. De adoptanten zijn begunstigden voor andere niet-gemeenschappelijke kinderen2

  Indien de adoptie gebeurt door twee adoptanten die beiden al begunstigde zijn voor andere kinderen met een ex-partner, dan worden de adoptanten samen begunstigden voor het geadopteerde kind.

  Voorbeeld
  Situatie:
  Jenna en Toby zijn gehuwd en adopteren samen het kind Gordon.
  Jenna is begunstigde samen met haar ex-partner, Steven, voor het kind Charlotte.
  Toby heeft samen met zijn ex-partner, Rany, 2 kinderen, Jimmy en Davy, waarvoor hij begunstigde is.
  Conclusie:
  Er ontstaat een nieuw begunstigdendossier voor het kind Gordon met Jenna en Toby als begunstigden. In het begunstigdendossier dat zij hebben voor kinderen met een ex-partner verandert er niets op vlak van begunstigde(n).
  Toepassing:

   

  Voor Gordon vanaf de adoptie

  Voor Charlotte (zowel voor als na de adoptie)

  Voor Jimmy en Davy (zowel voor als na de adoptie)

  Begunstigde(n)

  Jenna en Toby

  Jenna en Steven

  Toby en Rany

  Betaling basisbedrag

  Op een rekening naar keuze of bij gebrek of onenigheid aan de jongste

  Op een rekening naar keuze of bij gebrek of onenigheid aan de jongste

  Op een rekening naar keuze of bij gebrek of onenigheid aan de jongste

  Inkomstenkern

  Jenna en Toby

  Jenna en Toby

  Steven (+ partner)

  Toby en Jenna

  Rany (+ partner)

  Betaling sociale toeslag

  100% aan de begunstigdenkern

  50% aan Jenna

  50% aan Steven

  50% aan Toby

  50% aan Rany

  Gezinsgrootte

  Samen: 4 kinderen

   

  Voor de adoptie:

  Jenna: 3 kinderen

  Steven: 1 kind

  Vanaf de adoptie:

  Jenna: 4 kinderen

  Steven: 1 kind

  Voor de adoptie:

  Toby: 3 kinderen

  Rany: 2 kinderen

  Vanaf de adoptie:

  Toby: 4 kinderen

  Rany: 2 kinderen

  Bevoegde uitbetalingsactor: zie Mededeling A/18.
  De uitbetalingsactoren bevoegd voor het dossier van Charlotte en het dossier van Jimmy en Davy blijven dezelfde.

   1.3. De adoptant is bijslagtrekkende voor andere kinderen – overschakeling van bijslagtrekkende naar begunstigde(n)

  Wanneer (één van) de adoptant(en) nog een bijslagtrekkendedossier heeft voor andere kinderen, dan zorgt de adoptie van een kind mogelijk voor een overschakeling naar een begunstigdendossier.

  Bij de overschakeling kan het startbedrag adoptie en de gezinsbijslagen voor het geadopteerd kind verder worden betaald op het gekende rekeningnummer van de bijslagtrekkende en dit tot de begunstigde(n) een nieuwe bankrekeningnummer doorgeven. De begunstigde(n) dienen bij de overschakeling hierover te worden ingelicht.

  1.3.1. De bijslagtrekkende adopteert het kind alleen

  Wanneer de bijslagtrekkende alleen een kind adopteert dan wordt hij/zij enige begunstigde voor dit kind.

  Voorbeeld
  Situatie:
  Petra is bijslagtrekkende voor haar 2 kinderen Tom en Jani. Simon is de vader van de kinderen en is in het dossier gekend als bijkomende actor. Petra en Simon zijn gescheiden.
  Petra adopteert op 21.08.2020 het kind Sharon.
  Conclusie:
  Aangezien Petra de enige adoptant is, ontstaat er een begunstigdendossier voor het kind Sharon. Op het vlak van begunstigde/bijslagtrekkende verandert er niets in het bijslagtrekkendedossier van de kinderen Tom en Jani.
  Toepassing:

   

  Voor Tom en Jani (zowel voor en na de adoptie)

  Voor Sharon vanaf de adoptie

  Begunstigde(n)

  Petra is en blijft bijslagtrekkende

  Petra is enige begunstigde

  Betaling basisbedrag

  Petra

  Petra

  Inkomstenkern

  Petra (+ partner)

  Petra (+ partner)

  Betaling sociale toeslag

  100% aan Petra

  100%  aan Petra

  Gezinsgrootte

  Voor de adoptie: 2 kinderen

  Vanaf de adoptie: 3 kinderen

  3 kinderen

  Bevoegde uitbetalingsactor: zie Mededeling A/18. De uitbetalingsactor bevoegd voor het dossier van Tom en Jani blijft dezelfde.

  1.3.2. De bijslagtrekkende adopteert een kind met een persoon waarmee hij/zij samen geen gemeenschappelijke kinderen heeft

  Als de bijslagtrekkende samen met een andere persoon een kind adopteert en deze adoptanten hebben samen geen kinderen, of voeden geen kinderen gezamenlijk op, dan dient dezelfde toepassing te gebeuren als in punt 8.3.1.

  Voorbeeld
  Situatie:
  Petra is bijslagtrekkende voor haar 2 kinderen Tom en Jani. Simon is de vader van de kinderen en is in het dossier gekend als bijkomende actor. Petra en Simon zijn gescheiden.
  Petra adopteert op 21.08.2020 samen met haar nieuwe partner Jeroen het kind Sharon. Jeroen en Petra hebben samen geen kinderen en voeden ook geen kinderen gezamenlijk op.
  Conclusie:
  Er ontstaat een begunstigdendossier voor het kind Sharon met Petra en Jeroen als begunstigde. Op het vlak van begunstigde/bijslagtrekkende verandert er niets in het bijslagtrekkendedossier van de kinderen Tom en Jani.
  Toepassing:

   

  Voor Tom en Jani (zowel voor en na de adoptie)

  Voor Sharon vanaf de adoptie

  Begunstigde(n)

  Petra is en blijft bijslagtrekkende

  Petra en Jeroen

  Betaling basisbedrag

  Petra

  Op een rekening naar keuze of bij gebrek of onenigheid aan de jongste

  Inkomstenkern

  Petra en Jeroen

  Petra en Jeroen

  Betaling sociale toeslag

  100% aan Petra

  100% aan de begunstigdenkern

  Gezinsgrootte

  Voor de adoptie: 2 kinderen

  Vanaf de adoptie: 3 kinderen

  Samen: 3 kinderen

  Bevoegde uitbetalingsactor: zie Mededeling A/18. De uitbetalingsactor bevoegd voor het dossier van Tom en Jani blijft dezelfde.

  1.3.3. De bijslagtrekkende adopteert samen met een persoon met wie zij/hij samen kinderen heeft

  In het geval dat de bijslagtrekkende een kind adopteert samen met een persoon met wie hij/zij samen kinderen heeft of samen kinderen opvoedt, wordt er overgeschakeld van een bijslagtrekkendedossier naar een begunstigdendossier, en dit voor alle gemeenschappelijke kinderen van de adoptanten of voor alle kinderen die de adoptanten gezamenlijk opvoeden.

  Voorbeeld 1
  Situatie:
  Katrien is bijslagtrekkende voor de kinderen Milly en Otto. Zij is gehuwd met Pol die de vader is van de kinderen.
  Op 04.07.2020 adopteren Katrien en Pol het kind Chi.
  Conclusie:
  Aangezien Katrien en Pol samen het kind Chi adopteren worden zijn beide begunstigden. Ook voor de kinderen Milly en Otto is dit het geval. Bijgevolg worden alle drie de kinderen samengevoegd in een nieuw begunstigdendossier.
  Toepassing:

   

  Voor Milly en Otto voor de adoptie

  Voor Milly, Otto en Chi vanaf de adoptie

  Begunstigde(n)

  Katrien is bijslagtrekkende

  Katrien en Pol

  Betaling basisbedrag

  Katrien

  Op een rekening naar keuze of bij gebrek of onenigheid aan de jongste

  Inkomstenkern

  Katrien en Pol

  Katrien en Pol

  Betaling sociale toeslag

  100% aan Katrien

  100% aan de begunstigdenkern

  Gezinsgrootte

  2 kinderen

   

  3 kinderen

  Bevoegde uitbetalingsactor: de bevoegde uitbetalingsactor voor het bijslagtrekkendedossier voor Milly en Otto blijft bevoegd, tenzij er een expliciete keuze wordt gemaakt voor een nieuwe uitbetalingsactor.

  Voorbeeld 2 - variant op voorbeeld 1
  Situatie:
  Katrien heeft naast kinderen met Pol nog een kind, Marie, uit een vorige relatie waarvoor zij ook bijslagtrekkende is.
  Conclusie:
  De adoptie van het kind Chi door Katrien en Pol samen heeft geen invloed op het vlak van bijslagtrekkende/begunstigde in het dossier van Marie.
  Toepassing:

   

  Voor Marie (zowel voor als na de adoptie)

  Voor Milly en Otto voor de adoptie

  Voor Milly, Otto en Chi vanaf de adoptie

  Begunstigde(n)

  Katrien is en blijft bijslagtrekkende

  Katrien is bijslagtrekkende

  Katrien en Pol

  Betaling basisbedrag

  Katrien

  Katrien

  Op een rekening naar keuze of bij gebrek of onenigheid aan de jongste

  Inkomstenkern

  Katrien en Pol

  Katrien en Pol

  Katrien en Pol

  Betaling sociale toeslag

  100% aan Katrien

  100% aan Katrien

  100% aan de begunstigdenkern

  Gezinsgrootte

  Voor de adoptie: 3 kinderen

  Vanaf de adoptie: 4 kinderen

  3 kinderen

   

  4 kinderen

  Bevoegde uitbetalingsactor: zie voorbeeld 1 hierboven. De uitbetalingsactor bevoegd voor het dossier van Marie blijft dezelfde.

  1.4. De adoptant adopteert het kind van zijn partner (Plusouderadoptie)

  Het is mogelijk dat de adoptant een kind adopteert dat het kind is van zijn partner.
  In dit geval wordt de adoptant samen met de ouder waarmee hij gehuwd is, begunstigde voor het geadopteerde kind, zowel bij gewone als bij volle adoptie.
  Als de andere ouder (ex-partner) reeds begunstigde is voor het geadopteerd kind, dan verliest deze door de adoptie zijn hoedanigheid van begunstigde(ook bij gewone adoptie), tenzij het kind bij hem gedomicilieerd is.
  Indien er voordien sprake was van een bijslagtrekkendekern dan wordt er overgeschakeld naar een begunstigdenkern, zoals geïllustreerd in punt 8.3.2.

  Voorbeeld 1
  Situatie:
  Lotte is begunstigde voor het kind Mario en is gehuwd met Sonja. Op 16.03.2020 adopteert Sonja het kind van Lotte. De vader van Mario is niet gekend.
  Conclusie:
  Vanaf 01.04.2020 (art. 61) worden Lotte en Sonja samen begunstigde voor Mario.
  Toepassing:

   

  Voor de adoptie

  Vanaf de adoptie

  Begunstigde(n)

  Lotte

  Lotte en Sonja

  Betaling basisbedrag

  Lotte

  Op een rekening naar keuze of bij gebrek of onenigheid aan de jongste

  Inkomstenkern

  Lotte en Sonja

  Lotte en Sonja

  Betaling sociale toeslag

  100% aan Lotte

  100% aan begunstigdenkern op een rekening naar keuze of bij gebrek of onenigheid aan de jongste.

  Gezinsgrootte

  1 kind

  1 kind

  Bevoegde uitbetalingsactor: zie Mededeling A/18

  Voorbeeld 2 - variant op voorbeeld 1
  Situatie:
  Lotte en Gaston hebben samen één kind, Mario, waarvoor ze begunstigden zijn. Lotte en Gaston zijn gescheiden en Mario woont bij Lotte. Lotte is opnieuw gehuwd met Sonja die op 16.03.2020 Mario adopteert (plusouderadoptie).
  Conclusie:
  Vanaf 01.04.2020 (art. 61) worden Lotte en Sonja samen begunstigde voor Mario.
  Door de adoptie verliest Gaston zijn hoedanigheid als begunstigde.
  Toepassing:

   

  Voor de adoptie

  Vanaf de adoptie

  Begunstigde(n)

  Lotte en Gaston

  Lotte en Sonja

  Betaling basisbedrag

  Op een rekening naar keuze of bij gebrek of onenigheid aan de jongste

  Op een rekening naar keuze of bij gebrek of onenigheid aan de jongste

  Inkomstenkern

  Lotte en Sonja

  Gaston (+ partner)

  Lotte en Sonja

  Betaling sociale toeslag

  50% aan Lotte

  50% aan Gaston

  100% aan begunstigdenkern op een rekening naar keuze of bij gebrek of onenigheid aan de jongste.

  Gezinsgrootte

  Lotte: 1 kind

  Gaston: 1 kind

  1 kind

  Bevoegde uitbetalingsactor: zie Mededeling A/18

  Als Lotte reeds het startbedrag geboorte of kraamgeld ontving voor het kind Mario, kan er geen startbedrag adoptie meer toegekend worden.

  2. Verjaring

  Voor het startbedrag adoptie begint de verjaringstermijn van 5 jaar op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het verzoekschrift tot adoptie is ingediend bij de bevoegde rechtbank of bij gebrek hieraan, de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de adoptieakte is getekend.

  Als het kind op die datum nog geen deel uitmaakt van het gezin van de adoptant(en) begint de verjaringstermijn te lopen op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het kind effectief deel uitmaakt van het gezin.

  • 1Geen bloed- of aanverwant tot en met de derde graad van de adoptant.
  • 2Of voor kinderen die zij niet gezamenlijk opvoeden.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top