Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Welke kinderen hebben recht op de bedragen van de kinderbijslagreglementering?

   

  Om recht te geven op de bedragen van de kinderbijslagreglementering moet voldaan zijn aan drie cumulatieve voorwaarden:

  1. het kind moet geboren zijn vóór 1/1/2019
  2. voor dit kind moet op 31/12/2018 een recht geopend zijn op kinderbijslag overeenkomstig de kinderbijslagreglementering (AKBW of gewaarborgde gezinsbijslag)
  3. het kind moet voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 8 van het Groeipakketdecreet
  Aandachtspunt:
  Met 'recht geopend' wordt bedoeld dat de toepassingsvoorwaarden van de kinderbijslagreglementering moeten vervuld zijn op 31/12/2018. Het kind moet dus een statuut hebben in de zin van artikel 62 of artikel 63 AKBW. Een eventuele schorsing van de betaling doet hieraan geen afbreuk.
  Ook het tijdstip van de aanvraag tot toekenning van de gezinsbijslag speelt geen rol. Deze kan dus zowel vóór als na 31/12/2018 worden ingediend. (Art. 208 Memorie van toelichting)

   Voorbeelden

  Voorbeeld 1
  David (°17/5/2000) is op 1/8/2018 ingeschreven als werkzoekende schoolverlater. Zijn recht op kinderbijslag is geschorst vanaf 1/11/2018 ingevolge een tewerkstelling. Op 31/3/2019 eindigt zijn tewerkstelling. David zal opnieuw recht geven op de bedragen van de kinderbijslagreglementering omdat er voor hem op 31/12/2018 een geschorst recht op kinderbijslag bestond.

  Voorbeeld 2
  Nick en Joke hebben een eerste kindje, Ella (°12/11/2018). De ouders vragen pas in maart 2019 de kinderbijslag aan. Aangezien het recht voor Ella al in november 2018 werd gevestigd, zal zij recht geven op kinderbijslag overeenkomstig de kinderbijslagreglementering.

  Het kind blijft recht geven op deze bedragen tot het niet langer voldoet aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 8 van het Groeipakketdecreet en uitstroomt uit de gezinsbijslagen.

  Ook kinderen die geboren zijn vóór 1/1/2019 en voor wie, op grond van hun woonplaats in het Franse of Duitse taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, een recht op kinderbijslag is geopend op 31/12/2018 overeenkomstig de kinderbijslagreglementering, vallen onder het overgangsregime wanneer ze vanaf 1/1/2019 verhuizen naar het Nederlandse taalgebied. Zij geven recht op de Vlaamse bedragen van de kinderbijslagreglementering.

  Voorbeeld

  Mireille en Louisa wonen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofstad en hebben op 31/12/2018 twee rechtgevende kinderen, voor wie door Brussel kinderbijslag wordt toegekend. Op 15/3/2020 verhuist het gezin naar Vlaanderen. Vanaf 1/4/2020 zullen beide kinderen recht geven op de Vlaamse bedragen van de kinderbijslagreglementering en niet op het bedrag van het Groeipakket.
  Datum laatste bijwerking
  Top