Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat bij domiciliering in verschillende deelentiteiten?

  Wanneer een bijslagtrekkende op 31/12/2018 kinderbijslag ontvangt voor kinderen, waarvan er één of meerdere niet in Vlaanderen zijn gedomicilieerd en dus gezinsbijslag ontvangen van een andere deelentiteit, gaat men als volgt te werk:

  • leg het basisbedrag vast dat op 31/12/2018 per kind werd uitbetaald (ook voor het kind dat betaald wordt door de andere deelentiteit)
  • draai enkel de rangen om van de kinderen voor wie in Vlaanderen kan worden uitbetaald

  Voorbeeld

  Dhr. Vos ontvangt in december 2018 kinderbijslag voor drie kinderen:
  • Nina (18), gedomicilieerd in Brussel
  • Steve (16), gedomicilieerd in Vlaanderen
  • Maarten (12), gedomicilieerd in Vlaanderen

   

  december 2018

  januari 2019

  Nina - 18

  93,93 [1]*

  Brussel is bevoegd

  Steve - 16

  170,39*

  254,40*

  Maarten - 12

  254,40*

  170,39*

   

  [1] Geïndexeerd bedrag voor kinderen met regiocode Brussel
  *Raadpleeg de geïndexeerde bedragen op de website Groeipakket.

  Indien een kind dat op 31/12/2018 gezinsbijslag ontving van een andere deelentiteit ná 1/1/2019 opnieuw in Vlaanderen wordt gedomicilieerd, dan moet voor dat kind vanaf het ogenblik dat Vlaanderen bevoegd wordt, het basisbedrag worden berekend. Dit gebeurt op basis van de situatie op 31/12/2018 en volgens het systeem van de omkering van de rangen.

  Indien er nog andere kinderen tot dezelfde groepering behoorden op 31/12/2018, dan moet vanaf de datum van de hervatting van de betalingen ook het vastgeklikt basisbedrag voor die kinderen worden aangepast, op voorwaarde dat zij nog steeds deel uitmaken van het gezin van het betrokken kind.

  Indien de andere kinderen intussen in een ander gezin wonen, dan blijft hun omgekeerde rang ongewijzigd.

  Aandachtspunt:
  Overeenkomstig artikel 6 van het samenwerkingsakkoord tussen de deelentiteiten van 6 september 2017 wordt Vlaanderen pas bevoegd vanaf de maand volgend op de maand waarin het domicilie werd gewijzigd. Artikel 2 van het Groeipakketdecreet bevestigt dat dit samenwerkingsakkoord primeert op artikel 5 van het Groeipakketdecreet.

  Voorbeeld 

  Mw. Markov ontvangt in december 2018 de kinderbijslag voor drie kinderen:
  • Natasha (18), gedomicilieerd in Brussel
  • Boris (16), gedomicilieerd in Vlaanderen
  • Aleksei (12), gedomicilieerd in Vlaanderen

  Vanaf 25/5/2020 wordt ook Natasha in Vlaanderen gedomicilieerd, in het gezin van Boris en Aleksei.
   

   

  december 2018

  januari 2019

  juni 2020

  Natasha - 18

  93,93 [1]*

  Brussel is bevoegd

  254,40*

  Boris - 16

  170,39*

  254,40*

  170,39*

  Aleksei - 12

  254,40*

  170,39*

  92,09*

  [1] Geïndexeerd bedrag voor kinderen met regiocode Brussel
  *Raadpleeg de geïndexeerde bedragen op de website Groeipakket.

  Datum laatste bijwerking
  Top