Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat houdt de "omkering van rangen" in?

  Om vanaf 1/1/2019 het bedrag te bepalen waarop de kinderen voor wie het recht op 31/12/2018 geopend was volgens de kinderbijslagreglementering recht geven, moet de omkering van de rangen worden toegepast.

  Dit houdt in dat binnen de groepering rond de bijslagtrekkende op 31/12/2018 het laagste bedrag gekoppeld wordt aan het jongste kind binnen de groep, het tweede laagste bedrag aan het tweede jongste kind en het hoogste bedrag aan de derde jongste en oudere kinderen in de groepering.

  De groepering rond de bijslagtrekkende zoals die op 31/12/2018 samengesteld is (of had kunnen zijn) vormt dus een ijkpunt. Vanaf dit moment worden de basisbedragen 'bevroren'.

  Zodra de omkering van de rangen is toegepast op ALLE kinderen binnen de groepering op 31 december 2018, geldt het vastgeklikt basisbedrag voor de duur van het recht van elk kind.

  Wanneer de samenstelling van het gezin, zoals dat gevormd was op 31/12/2018, wijzigt na 1/1/2019, zal deze wijziging dus geen invloed meer hebben op het basisbedrag van de kinderbijslag waar het kind recht zal op geven.

  Voorbeeld

  Het gezin De Smit bestaat op 31/12/2018 uit een gescheiden moeder met twee kinderen van negen jaar (Billie) en zes jaar (Bob).

   

  december 2018

  januari 2019 (omgekeerde rangen)

  Billie - 9

  92,09*

  170,39*

  Bob - 6

  170,39*

  92,09*

  Op 15/7/2022 gaat Billie bij zijn grootmoeder wonen waardoor zij de begunstigde wordt.

   

  januari 2019 (vastgeklikt bedrag)

  augustus 2022 (na wijziging)

  Billie - 9

  170,39*

  Blijft 170,39*

  Bob - 6

  92,09*

  Blijft 92,09*

  *Raadpleeg de geïndexeerde bedragen op de website www. groeipakket.be

  Aandachtspunt:
  Ook voor de kinderen die in december 2018 worden geboren, wordt het bedrag berekend rekening houdende met de omkering van de rangen. Het recht op kinderbijslag start immers op de datum van de geboorte. De vertraging van de startdatum van de betaling op grond van artikel 48 AKBW doet hieraan geen afbreuk.

  Voorbeeld

  De moeder is bijslagtrekkende voor twee kinderen: David, zes jaar en Joeri, vier jaar. Op 14/12/2018 wordt haar derde kindje Ella geboren.

   

  Bedragen december 2018

  Bedragen op 31/12/2018 zonder rekening te houden met de vertraging van de betaling op grond van artikel 48 AKBW

  januari 2019

  David - 6

  92,09*

  92,09*

  254,40*

  Joeri - 4

  170,39*

  170,39*

  170,39*

  Ella - 0

  Geen ingevolge artikel 48 AKBW

  254,40*

  92,09*

  *Raadpleeg de geïndexeerde bedragen op de website Groeipakket.

  Datum laatste bijwerking
  Top