Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Het kind dat al als verdwenen werd beschouwd op 31/12/2018

  Hoe lang en op welk bedrag is er recht?

  Het kind dat al als verdwenen beschouwd werd op 31/12/2018 en dat recht had in de AKBW, blijft verder recht hebben als verdwenen kind

  • tot de periode van maximaal 5 jaar is beëindigd
  • aan het bedrag waarop het recht had in de AKBW

  Het recht dooft uit op het einde van de maand waarin het kind is teruggevonden.

  Daarna kan er nog recht zijn als het kind voldoet aan de voorwaarden van artikel 8, §2 Groeipakketdecreet.

  Wie is de begunstigde?

  Voor het kind dat al als verdwenen wordt beschouwd op 31/12/2018, blijft de bijslagtrekkende, zoals bepaald in artikel 69, §1 AKBW, de bijslagtrekkende vanaf 1/1/2019, tot er zich een wijziging voordoet op het vlak van de verdwijning zelf.

   

  Datum laatste bijwerking
  Top