Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat met kinderen die gemachtigd zijn om hier te studeren, een beroepsopleiding te volgen of als au-pair te werken?

  Een persoon die over een verblijfsrecht beschikt omdat hij gemachtigd is in België te verblijven om er een beroepsopleiding te volgen, vrijwilligerswerk uit te oefenen of als au-pair jongere te werken, geeft geen recht op gezinsbijslagen.

  Wanneer die personen kinderen hebben die wel voldoen aan de hogergenoemde voorwaarde, zullen die kinderen wel recht geven op gezinsbijslagen.

  Voorbeeld

  Kamil, een 22-jarige Irakese student, wordt in België ingeschreven op 15/9/2019, samen met zijn echtgenote en hun 2-jarig kind, Farah. Kamil heeft geen recht op gezinsbijslagen voor zichzelf, maar zijn dochter Farah heeft wel recht op gezinsbijslagen.

   

  Datum laatste bijwerking
  Top