Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wie ontvangt het startbedrag geboorte bij pleegvoogdij?

  Er gelden algemene vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor het startbedrag geboorte voor het kind dat deel uitmaakt van het gezin van een pleegvoogd. Belangrijk daarvoor is wel dat de overeenkomst die de pleegvoogdij tot stand brengt binnen een jaar na de geboorte van het kind verleden is.

  Er kunnen zich volgende situaties voordoen:

  • de vader of moeder hebben het startbedrag niet aangevraagd vóór het ondertekenen van de overeenkomst: het startbedrag geboorte is uitsluitend verschuldigd aan de pleegvoogd (of zijn gezin).
  • de overeenkomst tot pleegvoogdij is verleden binnen drie maanden na de geboorte en de vader of moeder hebben het startbedrag geboorte niet aangevraagd: het startbedrag geboorte is verschuldigd aan de pleegvoogd (of zijn gezin).
  • de overeenkomst is verleden binnen de drie maanden na de geboorte, maar de vader of moeder hebben het startbedrag geboorte aangevraagd: het startbedrag geboorte zal aan de ouders worden uitbetaald.

  Het bedrag van het startbedrag geboorte dat toegekend wordt voor het onder pleegvoogdij genomen kind, is van toepassing op de datum van de ondertekening van de overeenkomst, vermeld in het eerste lid.

  Aandachtspunt: Pleegvoogdij is niet hetzelfde als pleegzorg!

   

  Datum laatste bijwerking
  Top