Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Is er recht in de vakantieperiodes?

  Recht op gezinsbijslag in de zomervakantie

  De gezinsbijslag blijft behouden tijdens de zomervakantie, gedurende maximaal 4 maanden.

  Als de zomervakantie meer dan 4 maanden bedraagt, heeft het kind recht op gezinsbijslag gedurende 4 maanden onder de noemer zomervakantie. De resterende periode valt onder het contingent van de 12 maanden als schoolverlater.

  De laatste zomervakantie: Als het kind de lessen niet meer hervat, worden de gezinsbijslagen toegekend tijdens de laatste zomervakantie van de onderwijsinstelling die het kind verlaten heeft, tot uiterlijk 30 september.

  Is er recht op gezinsbijslag tijdens de zomervakantie vóór of na studies in het buitenland?

  Vakantie na studies in het buitenland

  Het kind heeft recht op gezinsbijslagen tijdens de zomervakantie in België (maximaal 4 maanden) als het:

  • de lessen volgde in het buitenland in de periode tussen het einde van de vakantie in het buitenland en het begin van de zomervakantie in België
  • zich ten laatste op 30 november terug inschrijft voor een opleiding in België, een andere EER-lidstaat of Zwitserland

   Voorbeelden

  Voorbeeld 1
  Natasja studeert in de VS tot 31/3/2020, einde academiejaar aldaar. De schoolvakantie duurt tot 31/5/2020. Nadien schrijft zij zich in de VS opnieuw in op 1/6/2020, maar stopt de studies op 15/6/2020. Op 15/10/2020 schrijft ze zich in België in voor meer dan 27 studiepunten.
  Natasja heeft recht op gezinsbijslag tijdens de zomervakantie in het buitenland (april en mei 2020) en op de zomervakantie in België (juli, augustus en september 2020).

  Voorbeeld 2
  Siang studeert in het UK en zet zijn studies stop op 10/5/2020. De vakantieperiode in het UK loopt van 1/6/2020 tot en met 31/7/2020. Op1/09/2020 schrijft Siang zich in België opnieuw in voor meer dan 27 studiepunten.
  Siang heeft recht op gezinsbijslag tot en met 31/5/2020 en opnieuw vanaf 1/9/2020. Hij heeft geen recht op gezinsbijslag tijdens de (buitenlandse) schoolvakantie, daar hij zijn studies vroegtijdig stopgezet heeft.

  Vakantie vóór studies in het buitenland

  Het kind heeft recht op gezinsbijslagen tijdens de vakantieperiode in het buitenland (maximaal 4 maanden):

  • als het de lessen volgde in België, een andere EER-lidstaat of Zwitserland in de periode tussen het einde van de zomervakantie in België en het begin van de vakantie in het buitenland
  • en in het buitenland opnieuw de lessen hervat op de dag dat de lessen terug starten na de vakantieperiode

  Voorbeelden

  Voorbeeld 1
  Lisa studeert in Frankrijk tot 30/4/2020, einde schooljaar aldaar. De vakantieperiode duurt tot 31/5/2020. Zij schrijft zich in Spanje voor het nieuwe schooljaar in op 1/10/2020.
  Lisa heeft recht op gezinsbijslag van 1/5/2020 tot en met 31/8/2020 (4 maanden schoolvakantie). De maand september 2020 valt onder het contingent van de 12 maanden als schoolverlater.

  Voorbeeld 2
  Mariouf studeert in België en stopt zijn studies op 31/10/2020. Na het kerstverlof start hij op 15/1/2021 met studies in de VS.
  Mariouf heeft recht tot en met 31/10/2020 en opnieuw recht vanaf 1/1/2021. De overige maanden vallen onder het contingent van de 12 maanden als schoolverlater.

  Opgelet! 

  We maken een onderscheid tussen studies voltooien en studies stopzetten:

  • bij het voltooien van de studies en een herinschrijving in het volgende school- of academiejaar: recht gedurende maximaal 4 maanden tijdens de vakantieperiode tussen 2 school- of academiejaren in
  • bij het voltooien van de studies in het buitenland en geen nieuwe inschrijving in het volgende school- of academiejaar: recht gedurende de effectieve schoolvakantie in het buitenland
  • bij het voltooien van de studies in België en geen nieuwe inschrijving in het volgende school- of academiejaar: recht gedurende de Belgische schoolvakantie
  • bij stopzetting van de studies en geen aansluitende vakantieperiode:het recht op gezinsbijslag stopt op het einde van de maand waarin de studies worden stopgezet
  • bij stopzetting van de studies en een aansluitende vakantieperiode + een nieuwe inschrijving voor het volgend school- of academiejaar: recht tijdens de aansluitende vakantieperiode en dit gedurende maximaal 4 maanden

   

  Datum laatste bijwerking
  Top