Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Elektronische alarmbelprocedure

  Indien het recht op een sociale toeslag niet automatisch kan worden vastgesteld, wordt een sociale toeslag toegekend indien het gezinsinkomen is samengesteld uit volgende inkomsten: 

  • leefloon
  • inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (IVT)
  • inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 

  De sociale toeslag wordt automatisch toegekend voor elke maand waarin een dergelijk vervangingsinkomen ontvangen wordt.

  Voorbeeld

  Toekenningsjaar = oktober 2020 tot en met september 2021
  De automatische procedure wordt toegepast: het aanslagbiljet van het kalenderjaar 2018 wordt opgevraagd voor de bepaling van het gezinsinkomen.
  De inkomsten zitten in 2018 boven het grensbedrag. De toeslag wordt niet toegekend in het toekenningsjaar 2020/2021.
  In december 2020 ontvangen we een flux waaruit blijkt dat de begunstigde een leefloon geniet vanaf 1/11/2020. Op basis van deze flux kan de sociale toeslag worden toegekend vanaf november 2020 voor elke maand waarin de begunstigde een leefloon ontvangt.
  Datum laatste bijwerking
  Top