Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Hoe kan je de vorming van een feitelijk gezin weerleggen?

  Indien het samenwonen blijkt uit een gemeenschappelijk domicilie kan de vorming van een feitelijk gezin op verschillende manieren weerlegd worden:

  1. een huurovereenkomst tussen de begunstigde en de persoon met wie hij/zij samenwoont
  2. een arbeidsovereenkomst met recht van inwoon
  3. een attest van detentie (werkelijk verblijf in de gevangenis, dus geen enkelband)
  4. een registratieformulier van de mantelzorger, uitgezonderd 'gehuwden' (definitie gehuwden volgens het decreet: zie art. 3 §1 - 16°)
  5. een aanwezigheidsattest van het vluchthuis of sociaal huis
  6. een verklaring van feitelijke gezinsvorming van de niet-aanverwante persoon met een rechtgevend kind in het gezin
  7. een verklaring van feitelijke gezinsvorming van de niet-aanverwante persoon met een andere persoon dan de begunstigde met dezelfde woonplaats
  8. een verklaring van geen feitelijke gezinsvorming van de begunstigde en de niet-verwante persoon in zijn gezin
  9. het feit dat de niet-verwante zelf nog rechtgevend is op gezinsbijslag op het ogenblik dat hij in het gezin van de begunstigde komt
  10. het bewijs dat het om een inschrijving op een referentieadres gaat
  11. een attest van de FOD Binnenlandse Zaken en een attest van immatriculatie afgeleverd aan de asielzoeker tijdens de asielaanvraagprocedure
  12. een vaststelling gemaakt door een andere overheidsdienst waaruit de feitelijke gezinssamenstelling blijkt met een andere persoon
  Aandachtspunt:
  De verklaringen onder punt 6, 7 en 8 moeten steeds gestaafd worden door een controle ter plaatse van de gezinsinspecteur. In afwachting van het controleverslag kan de betaling van de sociale toeslag niet worden aangevat of wordt de betaling van de sociale toeslag geschorst. De basisbijslag kan wel gewoon verder uitbetaald worden. (zie richtlijn)

  De minister kan de lijst van bewijsmiddelen om de vorming van een feitelijk gezin te weerleggen verder aanvullen.

  Aandachtspunt:
  (Art. 18 Groeipakketdecreet en Art. 3, §5 BVR Sociale toeslagen)

  De weerlegging van een feitelijk gezin is onmogelijk in twee gevallen:

  • indien de begunstigde samenwoont met een persoon met wie hij een gemeenschappelijk kind heeft
  • indien de begunstigde samenwoont met een persoon met wie hij samen de gezinswoning heeft gekocht of gebouwd
  Datum laatste bijwerking
  Top