Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat bij samenwonen met meerdere niet-verwante personen?

  Indien de begunstigde samenwoont met meerdere niet-verwante personen, wordt hij geacht een feitelijk gezin te vormen met, in afdalende volgorde:

  1. de persoon met wie hij gehuwd is of wettelijk samenwoont
  2. de andere ouder van het kind
  3. de persoon met wie hij de gezinswoning heeft gekocht of gebouwd
  4. de persoon met wie hij verklaart samen kinderen op te voeden
  5. de persoon met wie hij het langst samenwoont

  Voorbeeld

  Marie en Pol zijn gescheiden en hebben één kind, Seppe. Seppe woont bij zijn moeder. Er is een vonnis waaruit blijkt dat het zwaartepunt van verblijf bij Marie ligt. Bij Marie en Seppe wonen tevens Lea en Hamid.
  Lea woont al sedert 2005 samen met Marie en Seppe. Hamid woont er pas sedert 2014 maar heeft wel samen met Marie de gezinswoning aangekocht.
  Alhoewel Marie zowel met Lea als Hamid samenwoont, kan het feitelijk gezin maar bestaan uit twee personen. Gezien Hamid en Marie de gezinswoning samen aankochten, vormen zij een feitelijk gezin.
  Op basis van hun inkomsten zal het recht op een sociale toeslag worden onderzocht. Het inkomen van Lea zal niet worden meegeteld voor de berekening van de gezinsinkomsten.
  Datum laatste bijwerking
  Top