Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Hoe bepaal je de gezinsgrootte?

  De gezinsgrootte wordt bepaald door het aantal kinderen dat rechtgevend is op gezinsbijslag op basis van het decreet van 27/4/2018 of een andere Belgische, buitenlandse of internationale reglementering en dat deel uitmaakt van hetzelfde gezin als de begunstigde(n).
  Kinderen die meetellen buiten het concrete gezinsdossier worden meetellende kinderen genoemd.

   Aandachtspunten:
  1. Als de uitbetaling van een kind tijdelijk geschorst is, telt het kind tóch mee voor het bepalen van de gezinsgrootte. Er wordt aangenomen dat dit overeenstemt met de rechtsperiodes in de Kadasters van de kinderbijslag.
  2. Ook kinderen in het gezin voor wie verhoogde wezenbijslag aan de bedragen van de AKBW wordt toegekend, tellen mee voor het bepalen van de gezinsgrootte.

  Voorbeelden

  Voorbeeld 1
  Marcel en Miranda hebben drie rechtgevende kinderen en ontvangen Vlaamse gezinsbijslag.
  De gezinsgrootte bedraagt dan ook drie kinderen.

  Voorbeeld 2
  Jef en Lucie hebben twee eigen kinderen waarvoor gezinsbijslag wordt betaald op basis van de Vlaamse reglementering. Ook het kind Wannes behoort tot hun gezin. Voor Wannes wordt via de Waalse reglementering gezinsbijslag betaald.
  Zowel de twee eigen kinderen als Wannes tellen mee om de gezinsgrootte van Jef en Lucie te bepalen, dus drie kinderen.

  Voorbeeld 3
  Fernand en zijn vriend Jan hebben twee geadopteerde kinderen Lize en Julie. Lize volgt secundair onderwijs en is 15 jaar. Julie is 20 jaar en volgt hoger onderwijs, maar de gezinsbijslag voor haar is geschorst ingevolge een tewerkstelling.
  Alhoewel er tijdelijk niet wordt betaald voor Julie zal zij toch blijven meetellen voor het bepalen van de gezinsgrootte van Fernand en Jan, dus twee kinderen.

  Datum laatste bijwerking
  Top