Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wie vormt de inkomstenkern?

  Een inkomstenkern bestaat altijd uit één of twee personen, afhankelijk van de gezinssituatie waarin het kind zich bevindt.

  • Als beide begunstigden voor hetzelfde rechtgevend kind samenwonen, vormen zij samen een inkomstenkern en wordt er met hun beide inkomsten rekening gehouden.
    
  • Als beide begunstigden voor hetzelfde rechtgevend kind niet samenwonen, wordt er rekening gehouden met de inkomsten van elke begunstigde apart, eventueel aangevuld met de persoon met wie zij een feitelijk gezin vormen.
    
  • Als er slechts één begunstigde is, wordt er rekening gehouden met zijn inkomsten en die van de persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt.

  Voorbeelden

  Voorbeeld 1
  Jef en Marie wonen samen en zijn de ouders van hun inwonend kind Pol.
  De inkomstenkern wordt dus gevormd door beide ouders.
  => gezamenlijke inkomsten van Jef en Marie bepalen of er recht is op een sociale toeslag

   

  Voorbeeld 2
  Moeder Jeanne leeft gescheiden van de vader van haar inwonend kind Seppe. De moeder heeft het exclusief hoederecht. Zij is dus de enige begunstigde voor het kind Seppe. Intussen is haar nieuwe vriend Marc ook bij haar gedomicilieerd.
  De inkomstenkern zal dus bestaan uit de moeder en Marc.
  => gezamenlijke inkomsten van Jeanne en Marc bepalen of er recht is op een sociale toeslag

   

  Voorbeeld 3
  Jan en Mieke (begunstigdenkern) gaan uit elkaar. Hun kinderen Louise en Piet staan gedomicilieerd bij de moeder en haar nieuwe partner Luc. Er is geen vonnis betreffende het ouderlijk gezag, dus we gaan uit van gelijk verdeelde huisvesting.
  Er zullen twee inkomstenkernen zijn:
  Kern 1 = Mieke en Luc
  Kern 2 = Jan
  => gezamenlijke inkomsten van Mieke en Luc bepalen of er recht is op een sociale toeslag in hun gezin. Indien hun inkomsten voldoen, hebben zij recht op de helft van de sociale toeslag.
  => inkomsten van Jan bepalen of er recht is op een sociale toeslag in zijn gezin. Indien zijn inkomsten voldoen, heeft hij recht op de helft van de sociale toeslag.

   

  Datum laatste bijwerking
  Top