Vlaanderen

Artikel 10 BVR Begunstigden

Overeenkomstig artikel 69, §3, van het decreet van  27 april 2018 kunnen de leerling, met toepassing van artikel 9 van dit besluit, en de begunstigden die gerechtigd zijn om de selectieve participatietoeslagen en andere toeslagen te ontvangen, de uitbetalingsactor schriftelijk of elektronisch verzoeken om, in hun belang die toeslag geheel of gedeeltelijk uit te betalen aan een openbare instelling die de aanvrager begeleidt ter bescherming van zijn financiële belangen.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top