Artikel 9 BVR Begunstigden

  De personen die aangewezen zijn als begunstigde om de selectieve participatietoeslag en andere toelagen te ontvangen, kunnen onder dezelfde voorwaarden als de voorwaarden, vermeld in artikel 4, een uitbetalingsactor kiezen en de bankrekening opgeven waarop de toeslagen uitbetaald moeten worden.

  Latere wijzigingen van uitbetalingsactor of bankrekening zijn mogelijk onder dezelfde voorwaarden als de voorwaarden, vermeld in artikel 5.

  Indien een van de begunstigden zijn of haar toestemming intrekt, is de wijziging van uitbetalingsactor of bankrekening mogelijk onder dezelfde voorwaarden als de voorwaarden, vermeld in artikel 6.

  Het mechanisme van de toeleiding, vermeld in artikel 7, is ook van toepassing bij de uitbetaling van de selectieve participatietoeslagen en andere toelagen.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top