Vlaanderen

Artikel 3 BVR Gegevensdeling

De gegevensverwerving door het Secundair netwerk Groeipakket gebeurt via authentieke gegevensbronnen of via digitale databanken waarvan het agentschap Opgroeien regie het gebruik heeft toegestaan. De bevraging bij de begunstigde via een formulier of op een andere wijze is alleen toegelaten als die gegevens niet op de wijze vermeld in het eerste lid verkregen kunnen worden.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top