19 juli 2019 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de nadere regels voor de verwerking, de bewaring en de bewijskracht van de elektronische gegevens betreffende de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (citeeropschrift: "Besluit Gegevensverwerking Toelagen Gezinsbeleid van 19 juli 2019") (B.S. 08.10.2019)

Top