Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 7 BVR Gegevensverwerking

  Gearchiveerde versie

   

  Voor de opdrachten, vermeld in boek 3, deel 2, titel 3 en 4, van het decreet van 27 april 2018, verwerken het agentschap Opgroeien regie en het agentschap de persoonsgegevens, waaronder strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

  De gegevens, vermeld in het eerste lid, zijn alleen toegankelijk voor de personeelsleden die bevoegd zijn voor het toezicht vermeld in artikel 121 van het decreet van 27 april 2018 en de bestraffing vermeld in artikel 189, 190 en 191 van het decreet van 27 april 2018 en worden bewaard tot vijf jaar nadat het gezinsdossier is afgesloten.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top