Artikel 4 BVR Handhaving

Een opschorting van de uitbetaling van de toelagen met toepassing van artikel 3, eerste lid, van dit besluit, of overeenkomstig artikel 127, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018 kan betrekking hebben op afzonderlijke toelagen in het kader van het gezinsbeleid. De uitbetalingsactor schort alleen die toelagen op waarop de opschorting betrekking heeft.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top