Artikel 5 BVR Handhaving

De uitbetalingsactor die beslist om gezinsbijslagen of andere toelagen in het kader van het gezinsbeleid op te schorten, bezorgt de opschortingsbeslissing aan de begunstigde met een kennisgeving. De beslissing tot opschorting bevat al de volgende gegevens:

  1. de gezinsbijslagen of andere toelagen in het kader van het gezinsbeleid waarop de opschorting betrekking heeft;
  2. de begindatum, de reden en de duur van de opschorting;
  3. de wijze waarop de opschorting kan worden beëindigd.

Als beslist wordt om de duur van de opschorting te verlengen, bezorgt de uitbetalingsactor die verlengingsbeslissing aan de begunstigde met een kennisgeving. Die verlengingsbeslissing bevat al de volgende gegevens:

  1. de gezinsbijslagen of andere toelagen waarop de verlenging van de opschortingsbeslissing betrekking heeft
  2. de begindatum, de reden en de duur van de verlenging van de opschortingsbeslissing;
  3. de wijze waarop de opschorting kan worden beëindigd.
Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top