Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 7 BVR Herziening en Geschillencommissie

    De leden van de commissie of hun plaatsvervangers krijgen een vergoeding voor de reiskosten die verbonden zijn aan de uitoefening van hun werkzaamheden voor de commissie of voor een kamer conform de regeling die geldt voor de vergoeding van reiskosten van personeelsleden van de Vlaamse overheid.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top