Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 6 BVR Herziening en Geschillencommissie

  De voorzitter en de deskundigen, vermeld in artikel 9, ontvangen voor hun werkzaamheden een presentiegeld per vergadering waaraan ze deelnemen.

  Het presentiegeld per vergadering wordt door de minister vastgesteld en bedraagt maximaal 100 euro.

  De voorzitter krijgt een presentiegeld van 150% van het bedrag dat de minister heeft vastgesteld, vermeld in het tweede lid.

  Twee of meer vergaderingen van de commissie of van een kamer op dezelfde dag gelden als één vergadering.

  Dit artikel is niet van toepassing als een deskundige een sociale inspectie- en begeleidingsdienst als vermeld in artikel 23 van het decreet van 7 juli 2017, is.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top