Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 14 BVR Herziening en Geschillencommissie

  Als de verzoeker een afbetalingsplan voorstelt aan de commissie, legt de verzoeker een overzicht van zijn actuele schuldenlast en inkomen voor.

  De commissie hoort het standpunt van de uitbetalingsactor over het verzoek om met een afbetalingsplan te werken.

  Nadat beide partijen gehoord zijn en de verzoeker akkoord is gegaan met het concrete afbetalingsplan, kan de commissie dat afbetalingsplan in haar beslissing opnemen.

  Om de solvabiliteit van de verzoeker te controleren, kan de commissie een beroep doen op de sociale inspectie- en begeleidingsdienst, vermeld in artikel 23 van het decreet van 7 juli 2017.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top