Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 15 BVR Herziening en Geschillencommissie

  Het beroep bij de commissie is kosteloos.

  In afwijking van het eerste lid is de verzoeker ertoe gehouden de kosten te betalen als de commissie oordeelt dat het beroep tergend en roekeloos is ingesteld.

  De voorzitter en de leden van de commissie beslissen bij meerderheid over het tergende en roekeloze karakter van het beroep. De kosten die de verzoeker in dat geval moet betalen, bedragen maximaal de presentiegelden en de reiskosten die gemaakt zijn voor de zitting.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top