Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 11 BVR Kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag

  Het agentschap Opgroeien regie bezorgt de gegevens, vermeld in artikel 10, elektronisch aan de uitbetalingsactoren zodra het agentschap Opgroeien regie die gegevens ontvangen heeft.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 41 - artikel 510 - inwerkingtreding 18.04.2019

  Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

  “Art. 11. Het agentschap Opgroeien regie bezorgt de gegevens, vermeld in artikel 10, elektronisch aan de uitbetalingsactoren zodra het agentschap Opgroeien regie die gegevens ontvangen heeft.”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 17.04.2019)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top