Artikel 7 BVR Ondersteuningstoeslag

    In afwijking van artikel 5 en 6 van dit besluit behouden de personen die op 31 december 2022 recht hebben op een basisondersteuningsbudget als vermeld in artikel 233, §3 of artikel 641, eerste lid, 2°, van het besluit van 30 november 2018 hun recht op een basisondersteuningsbudget en wordt geen recht op ondersteuningstoeslag geopend.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top