Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 7 BVR Ondersteuningstoeslag

    In afwijking van artikel 5 en 6 van dit besluit behouden de personen die op 31 december 2022 recht hebben op een basisondersteuningsbudget als vermeld in artikel 233, §3 of artikel 641, eerste lid, 2°, van het besluit van 30 november 2018 hun recht op een basisondersteuningsbudget en wordt geen recht op ondersteuningstoeslag geopend.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top